ออแกนิกคืออะไร?

Last updated: Aug 23, 2013  |  199 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ออแกนิกคืออะไร?     ผลิตภัณฑ์ออแกนิกคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นฐานที่แท้จริงของธรรมชาติ โดยผลิตจากวัตถุดิบออแกนิกทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 95% และวัตถุดิบเหล่านั้นต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆที่เกิดจากการประยุกต์ทางเทคโนโลยี หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายและสามารถสะสมในร่างกายได้
อีก 5% ที่เหลือสามารถเป็นสารสังเคราะห์ที่ไม่มีอันตรายและได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถใช้ได้

Powered by MakeWebEasy.com