ทำไมต้องออแกนิก?

Last updated: 4 ก.ย. 2556  |  6324 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมต้องออแกนิก?

ออแกนิกคืออะไร? จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ออแกนิก
ปลอมได้อย่างไร?
 ทำไมต้องออแกนิก?
สินค้าออแกนิกตามมาตรฐานของ 
USDA Organic และ Bioagricert
"มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย" ข้อแตกต่างระหว่างสบู่ทั่วไปกับ
“สบู่ออแกนิก”
 
    ขั้นตอนการขออนุมัติเกษตรอินทรีย์มาตรฐานระดับโลกนั้นมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบจะต้องปลอดจากสารเคมี อย่างน้อย  3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ  
จะนำมาเพื่อผลิตสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองถึงความเป็น “เกษตรอินทรีย์” (ORGANIC) ทางแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบ (Supplier) จะต้องมีใบรับรองมาตรฐาน   (Certificate) จากองค์กรที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกทั้งทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ดังกล่าวข้างต้นมาแสดงให้กับบริษัทฯและเช่นเดียวกัน ทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ก็จะต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากลดังกล่าว รวมถึงมาตรฐานและขบวนการผลิตที่ต้องปลอดจากการใช้สารเคมีต้องห้ามตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าระบบการผลิตจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งก่อให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืน ปลอดภัย ทั้งต่อตัวผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม เพราะบริษัทฯ ไม่ได้ให้องค์กรฯ รับรองแค่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แต่รับรองไปถึงโรงงานที่ทำการผลิตเพื่อที่ว่า ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจากโรงงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานโดยอัตโนมัติ


 

Powered by MakeWebEasy.com