สินค้าออแกนิกตามมาตรฐานของ USDA Organic และ Bioagricert

Last updated: 4 ก.ย. 2556  |  30850 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สินค้าออแกนิกตามมาตรฐานของ  USDA Organic และ Bioagricert

ออแกนิกคืออะไร? จะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ออแกนิก
ปลอมได้อย่างไร?
 ทำไมต้องออแกนิก?
สินค้าออแกนิกตามมาตรฐานของ 
USDA Organic และ Bioagricert
"มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย" ข้อแตกต่างระหว่างสบู่ทั่วไปกับ
“สบู่ออแกนิก”


USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา 
     ปัจจุบัน Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ โดยในปี 2545 ตลาดค้าปลีก Organic Food ในสหรัฐฯ มีมูลค่าถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อน สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ผักและผลไม้สด เครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม ขนมปังและธัญพืช อาหารบรรจุหีบห่อ (อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง อาหารสำหรับทารก และขนมหวาด) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
     สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic เป็นต้น
     ลักษณะของฉลาก จะมีคำว่า USDA Organic อยู่ภายในวงกลม
     สินค้าที่สามารถขอปิดฉลาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
               • สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic 100%
               • สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

 
     สำหรับสินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับการประทับตรา USDA Organic แต่ถ้ามีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถระบุว่าใช้ส่วนผสมที่เป็น Organic ได้ เช่น Made with Organic Ingredients หรือถ้ามีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 70 สามารถระบุว่ามีส่วนผสมบางส่วนเป็น Organic ได้ เช่น Some Organic Ingredients
 
     การขอปิดฉลาก USDA Organic ผู้ส่งออกไทยสามารถติดต่อขอได้ที่ USDA หรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก USDA ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ พิจารณาออกฉลากให้ สำหรับผู้ส่งออกไทยสามารถติดต่อสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นหน่วย งานเอกชนเพื่อช่วยทำหน้าที่ดังนี้

               • ตรวจสอบมาตรฐานตาม International Federation of Organic Food Agriculture Movement (IFOM) ซึ่งเป็นมาตรฐานอาหารอินทรีย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับความเชื่อถือจาก USDA ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพื่อขอปิดฉลากตามาตรฐานที่กำหนด
               • ติดต่อและประสานงานกับบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก USDA ในสหรัฐฯ เพื่อให้พิจารณาออกฉลาก
ผู้ที่ฝ่าฝืน ข้อกำหนดว่าด้วยการปิดฉลาก USDA Organic มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2545 โดยผู้ที่ฝ่าฝืนต้องเสียค่าปรับต่อครั้งที่ตรวจพบเป็นเงินไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เมษายน 2547
          สุวิทย์ สุทธิจิระพันธ์(suwits@mfa.go.th)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
     • USDA เว็บไซต์
     • Organic Certification Wikipedia

      Bioagricert เป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของประเทศ อิตาลี ในการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศยุโรปข้อที่ 2092/91 
     ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body) มาจาก Bioagricert S.r.l. ประเทศอิตาลี เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์ ซึ่งได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยหน่วยงานซึ่งดูแลเกี่ยวกับการให้การรับรองในยุโรป ซึ่งรับรองโดย IFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011
     Bioagricert เป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของประเทศอิตาลี ในการควบคุมสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ตามข้อตกลงของกลุ่มประเทศยุโรปข้อที่ 2092/91
     Bioagricert เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ของประเทศอิตาลีตั้งแต่ปีค.ศ.1984 นับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบันBioagricert ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการทำงานด้วยความซื่อตรง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของบริษัทคือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อให้ได้เกษตรอินทรีย์และสินค้าอินทรีย์คุณภาพสูงสุด
     Bioagricert เริ่มต้นการเป็นผู้ให้การรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์จาก Bioagricoop จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2002 บริษัท Bioagricert แยกตัวเป็นอิสระจาก Bioagricoop เพื่อเป็นองค์กรควบคุมและออกใบรับรองโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของประเทศอิตาลี Bioagricert เป็นหน่วยงานใหม่ที่ได้แยกตัวมาจาก Bioagricoop ซึ่งมีประสบการณ์ในการควบคุมและออกใบรับรอง ดังนั้นชื่อของ Bioagricert จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ Organic จากประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี Bioagricert ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ความสามารถในการช่วยเหลือลูกค้าในด้านข้อมูลและด้านต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และเรายังคงพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
     Bioagricert ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอิตาลี เมื่อมีการบุกเบิกการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ในปี ค.ศ. 1984 ภายใต้ชื่อ Bioagricoop ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการเกษตร และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ซึ่งเริ่มจากการทำงานเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ และหน่วยงานผู้ให้การรับรองที่ให้บริการแก่บริษัทต่างๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
     ในปี ค.ศ. 1985 Bioagricoop ได้เข้าเป็นสมาชิกของ IFOAM ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่เคลื่อนไหวในการกำหนดมาตรฐาน และระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ในปี ค.ศ. 1996 Bioagricoop ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรแรกที่ได้การรับรองจาก IFOAM ให้เป็นผู้ให้การรับรองและออกใบรับรองเกษตรอินทรีย์ในส่วนของพืชและสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากธรรมชาติใน Mediterranean Europeทั้งหมด

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
     • Bioagricert
 
 

Powered by MakeWebEasy.com